INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Mijn voertuig

OPGELET: Wees op uw hoede voor websites die de aankoop van vignetten/stickers voorstellen. Deze zijn niet nodig, noch geldig om in de Brusselse LEZ te rijden.

Wij herinneren eraan dat enkel de aankoop van een dagpas betalend is en enkel mogelijk is via de website www.lez.brussels.

Alle andere initiatieven betreffende de LEZ (verzoek tot afwijking, registratie van voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn) zijn gratis en zijn enkel mogelijk via de website www.lez.brussels.

 

Over welke voertuigen gaat het ?

De reglementering heeft (behalve uitzonderingsregelingen) betrekking op de volgende voertuigen (ongeacht of ze in België of in het buitenland zijn ingeschreven):

 • personenwagens;
 • bestelwagens ≤ 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op het inschrijvingsbewijs); 
 • bussen en autocars.

 

In 2018 mogen alleen dieselvoertuigen met Euro 1-norm of dieselvoertuigen zonder Euronorm niet in Brussel rondrijden.  

 

Niet-betrokken voertuigen: Zie de vraag “Op welke voertuigen is de LEZ niet van toepassing ?”

 

 • De oudste dieselvoertuigen worden het meeste geviseerd omdat ze meer luchtverontreinigende en dus ongezonde stoffen zoals black carbon uitstoten.
 • In 2018 vallen benzinevoertuigen nog niet onder het toepassingsgebied, maar de regels veranderen vanaf 1 januari 2019.
 • De regels inzake de LEZ zijn ook van toepassing op in het buitenland ingeschreven voertuigen. Die zullen zich moeten registreren.
 • Er zijn bepaalde uitzonderingsregelingen toegestaan.
 • De toegang tot de LEZ zal altijd mogelijk zijn aan de hand van de betalende dagpas (maximaal acht dagen toegang per jaar en per voertuig).
 • Voertuigen op gas (CNG en LPG) worden als benzinewagens beschouwd. 

 

Diesel 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EURO 6, 6b, 6d, temp / VI     Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 5, 5a, 5b / V ou EEV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Geen toegang*
EURO 4 / IV Toegang Toegang Toegang Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
EURO 3 / III Toegang Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
EURO 2 / II Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
EURO 1 / I Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
Geen EURO Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*

* Toegang van maximaal 8 dagen per jaar en per voertuig is mogelijk door een dagpas aan te kopen.

 

BENZINE/LPG/CNG 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EURO 6, 6b, 6d, temp / VI                     Toegang                    Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 5, 5a, 5b / V ou EEV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 4 / IV Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 3 / III Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang
EURO 2 / II Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Toegang Geen toegang*
EURO 1 / I Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*
Geen EURO Toegang Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang* Geen toegang*

* Toegang van maximaal 8 dagen per jaar en per voertuig is mogelijk door een dagpas aan te kopen.

 

Om vlot te weten te komen tot welke datum je voertuig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag rijden is een checktool ter beschikking.

Ken je de Euronorm van je wagen niet, dan kan je de datum van eerste inschrijving invullen. De checktool zal dan de Euronorm aangeven alsook tot wanneer je voertuig binnen de LEZ mag rijden.

Hoe kom ik te weten welke Euronorm mijn voertuig heeft ?

De Euronorm is een Europese milieunorm waaraan een voertuig dient te beantwoorden. Het doel is de uitstoot van verontreinigende stoffen door voertuigen te beperken. Hoe hoger de Euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De Euronorm van een voertuig bepaalt, afhankelijk van de brandstof, of het voertuig al dan niet de lage-emissiezone (LEZ) binnen mag.

Voor elk voertuig staat de Euronorm op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. Daarop vind je ook informatie terug over de voertuigcategorie, de brandstof en de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

 

 • Als de Euronorm niet op het inschrijvingsbewijs van het voertuig staat wordt uitgegaan van de datum van eerste inschrijving. Je vindt die eveneens terug op de grijze kaart van je voertuig.

 

Hoe kan ik de Euronorm van mijn voertuig weten als hij niet op het inschrijvingsbewijs staat ?

Als de Euronorm niet op inschrijvingsbewijs van het voertuig staat, wordt uitgegaan van de datum van eerste inschrijving (datum op inschrijvingsbewijs).

Voorbeeld: een wagen die werd ingeschreven tussen 1 juli1992 en 31 december 1996 wordt als “Euro 1” beschouwd. 

 

 

Emissienorm

Personenwagens

(categorie M1)

Bestelwagens

(N1 – Gewicht I)

Busjes/bestelwagens voor personenvervoer (categorie M2) of bestelwagens (N1), met gewicht II of III

Bussen/autocars

(M3)

Euro1/I

01/07/1992 – 31/12/1996

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1993-30/09/1996

Euro2/II

01/01/1997-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2001

01/10/1996-30/09/2001

Euro3/III

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2002-31/12/2006

01/10/2001-30/09/2006

Euro4/IV

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2007-31/12/2011

01/10/2006-30/09/2009

Euro5/V

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2012-31/08/2016

01/10/2009-31/12/2013

Euro6/VI

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2016-31/08/2020

01/01/2014-…

Euro6d-TEMP

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2020-31/12/2021

 

Euro6d

01/01/2021- …

01/01/2021-….

01/01/2021-…

 

Op welke voertuigen is de LEZ niet van toepassing ?

Automatische afwijkingen

Voor de hieronder vermelde voertuigen wordt de afwijking automatisch toegestaan op basis van de informatie die door de DIV wordt verstrekt.

Automatische afwijkingen hebben geen geldigheidsduur. Er zal rekening worden gehouden met de veranderingen die bij de DIV worden ingeschreven.

Voor die wagens moeten dus geen stappen worden gezet.

 

De volgende wagens komen in aanmerking voor een automatische afwijking:

 • Gemotoriseerde tweewielers (categorie L).
 • Vrachtwagens (>3.5 ton) voor het transport van goederen (categorie N2 en N3); alsook de voertuigencategorie N1 met koetswerkcode BC.
 • Landbouw- en bosbouwtrekkers (met rupsbanden of wielen).
 • Elektrische voertuigen.
 • Voertuigen op waterstof.
 • ‘Oldtimers die in België zijn ingeschreven met een Belgisch ‘O’-kenteken, ‘1-0’-kenteken of gepersonaliseerd kenteken (overeenkomstig artikel 4, § 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen) die ouder zijn dan 30 jaar.
 • Prioritaire voertuigen (zoals gedefinieerd in artikel 37 van het verkeersreglement) namelijk voertuigen met een of meerdere blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal. Het gaat bijvoorbeeld om politievoertuigen. 
 • Voertuigen die in noodsituaties of bij reddingswerken worden gebruikt op verzoek van de brandweer, de politie, het leger, de civiele bescherming of de wegen-autoriteiten.
 • Legervoertuigen.

 

Afwijkingen op aanvraag

De afwijkingen hebben zowel betrekking op de Belgische als buitenlandse inschrijvingen. Voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven zullen systematisch een afwijking moeten aanvragen - na voorafgaande registratie.

Nadat de aanvraag werd ingediend zal ze worden behandeld binnen de 69 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Pas op, zolang u nog geen bevestiging hebt ontvangen van uw aanvraag voor afwijking, kan de eigenaar een boete oplopen indien het voertuig binnen de lage-emissiezone rijdt en niet aan de toegangscriteria voldoet.

Als de aanvraag wordt aanvaard, wordt de afwijking per brief naar de aanvrager gestuurd.

Afwijkingen die via een aanvraag werden ontvangen zijn 3 jaar geldig voor zover de voorwaarden van de eigenaar van het voertuig niet veranderen. Ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van de afwijking moet een verlengingsaanvraag worden ingediend. Opgelet: er zal geen herinnering worden gestuurd om erop te wijzen dat de vervaldag nadert.

Om een afwijkingsaanvraag te kunnen doen, heeft u uw identiteitskaart, pincode en een kaartlezer nodig (uitsluitend voor de Belgen). In functie van de gevraagde afwijking zijn verschillende documenten vereist.

Indien u de pincode van uw identiteitsdocument verloren heeft, vindt u alle info om een nieuwe aanvraag to doen hier terug.

 

> Als u beschikt over een voertuig dat in België is ingeschreven, klikt u hier om uw afwijkingsaanvraag in te dienen.

> Als uw voertuig in het buitenland is ingeschreven, klikt u hier  om uw afwijkingsaanvraag in te dienen. Opgelet: eerst moet u uw voertuig registreren, daarvoor klikt u hier.

 

In het geval u beschikt over een voertuig ingeschreven in België op naam van een bedrijf, klikt u hier om uw afwijkingsaanvraag in te dienen. U dient een formulier in te vullen per voertuig. Echter, voor bedrijven of andere types van organisaties die over een park van meer dan 10 voertuigen beschikken, zal het mogelijk zijn om een globale afwijkingsaanvraag in te dienen door contact op te nemen met Brussel Fiscaliteit - info.fiscaliteit@gob.brussels

Indien u er niet in slaagt uw aanvraag online in te dienen, kan u terecht bij de loketten van Brussel Fiscaliteit, gelegen in het Noordstation (verdieping 1,5), van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 11u45. Vergeet niet de documenten zoals vermeld in onderstaande tabel mee te brengen.

 

De volgende voertuigen moeten een afwijkingsaanvraag indienen:

 • Kampeerwagens (zoals gedefinieerd in het verkeersreglement – categorie M SA): Het gaat dus om een voertuig van categorie M voor speciale doeleinden waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat: zitplaatsen en tafel, slaapaccommodatie die met behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd, kookgelegenheid, opbergfaciliteiten. Deze uitrusting moet vast in het woongedeelte zijn bevestigd; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat ze gemakkelijk kan worden verwijderd.
 • ‘Oldtimers’ die in het buitenland zijn ingeschreven en ouder zijn dan 30 jaar.
 • Voertuigen die ouder zijn dan 30 jaar en die worden gebruikt voor commerciële doeleinden waarvoor het "oldtimervoertuig" deel uitmaakt van het "businessconcept". Het betreft bijvoorbeeld huurwagens die gebruikt worden voor huwelijken of andere evenementen.
 • Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor het transport van personen met een handicap en waarvan de eigenaar van de nummerplaat of een persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • Voertuigen die uitgerust zijn met een rolstoellift.
 • Voertuigen die speciaal aangepast zijn voor markten, beurzen, optochten en ambulante handel. Marktvoertuigen waarvan het verkoop- en motorgedeelte in één stuk is, bijvoorbeeld een foodtruck of een voertuig ingericht als viswinkel of slager. Kermisvoertuigen waarvan het entertainmentgedeelte niet losgekoppeld kan worden van het motorgedeelte.
 • Voertuigen die speciaal uitgerust zijn voor het onderhoud en de controle van infrastructuren en installaties van algemeen nut. Dergelijke voertuigen zijn herkenbaar aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken. Het motor- en werkgedeelte van het voertuig moeten onafscheidelijk zijn. In deze categorie vallen bepaalde voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers. Voorbeelden van voertuigen zijn kolkenzuigers, veegwagens, voertuigen voor het verleggen van kabels, voertuigen voor onderhoud op tramleidingen, etc. Het gaat om voertuigen die voor specifieke taken uitgerust zijn en daarvoor bijzondere investeringen gevergd hebben. 

 

Tot slot kan een administratieve afwijking worden gevraagd om foute gegevens te corrigeren. Indien op basis van het Europese gelijkvormigheidsattest of een ander document dat wordt aanvaard door een overheidsinstantie, een andere euronorm, een andere categorie of een ander brandstoftype van het voertuig dan vermeld in de DIV en/of LEZ-databank kan worden aangetoond, kan de houder van het voertuig de euronorm, de categorie of het brandstoftype in de LEZ-databank laten aanpassen met behulp van deze documenten.

   

  • Een roetfilter verschaft geenszins toelating om de LEZ binnen te komen/erin rond te rijden. De EURO-norm is van tel, ook als u een retrofit-roetfilter hebt geplaatst.
  • Voor voertuigen voor professioneel gebruik wordt er geen uitzonderingsregeling voorzien (behalve als ze in bovenstaande lijst van voertuigen met een uitzonderingsregeling staan).
  • Geen enkele wijziging aan de motorisering van uw voertuig laat toe de Euronorm van het voertuig te wijzigen.

   

  Mijn voertuig mag in de LEZ rijden met een betalende dagpas; hoe werkt dat?

  Voertuigen die niet voldoen aan de criteria voor toegang tot de LEZ kunnen het Brussels Gewest binnenrijden als ze een dagpas aankopen (een pas kost € 35 per dag). Dit voertuig krijgt dus maximaal 8 (kalender) dagen toegang tot het Gewest. Nadat de 8 dagen zijn opgebruikt moet het voertuig de toegangsregels naleven. Bij het begin van elk jaar kan het voertuig opnieuw 8 dagen in het Gewest rijden op voorwaarde dat een dagpas wordt aangekocht.  

  Vanaf september 2018 kan een dagpas worden aangekocht via een elektronisch formulier (de voertuiggegevens zullen worden opgevraagd).  

  Ook voor voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven kan deze dagpas worden aangekocht. Hiertoe moeten de voertuigen zich eerst registreren.

  Ik ben van plan om een nieuwe wagen te kopen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik in de LEZ mag rijden ?

  Nieuwe wagens voldoen in principe aan de Euro 6 norm en hebben dus steeds toegang tot de LEZ. Het is aangeraden om de minst verontreinigende voertuigen te kopen, zoals elektrische voertuigen, voertuigen op aardgas of waterstofauto’s en zelfs benzine-voertuigen. Benzinevoertuigen zijn minder vervuilend dan dieselvoertuigen. Een Euro3 benzinevoertuig bijvoorbeeld zal tot in 2025 in de LEZ mogen rijden. De strengste voorwaarden gelden voor dieselvoertuigen. 

  Ik ben van plan om een tweedehandswagen te kopen. Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik in de LEZ mag rijden ?

  Verifieer zeker de Euronorm wanneer je een tweedehandswagen koopt.

  Controleer het inschrijvingsbewijs van het voertuig (zie vraag 'Hoe kom ik te weten welke Euronorm mijn voertuig heeft?'). Anders kijk je naar de datum van eerste inschrijving van het voertuig (zie vraag 'Hoe kan ik de Euronorm van mijn voertuig weten als hij niet op het inschrijvingsbewijs staat?'). Hou er rekening mee dat voor diesel de strengste voorwaarden gelden.

  U kan eveneens de website www.ecoscore.be consulteren die u alle informatie verschaft met betrekking tot de milieuprestaties van het gewenste voertuig. Deze zal u eveneens de Euronorm van het voertuig kunnen aanduiden.

  Tot slot kan je gebruik maken van een checktool met enkele muisklikken kom je zo te weten tot welke datum je voertuig in de lage-emissiezone mag rijden.

  Ik heb een voertuig dat ingeschreven is in het buitenland. Heeft de LEZ betrekking op mij ?

  JA, personenwagens, bestelwagens (<3,5 ton), minibussen en autobussen/autocars die in het buitenland werden ingeschreven, dienen te voldoen aan de criteria voor toegang tot de LEZ. 

  Voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland en die aan de toegangscriteria voldoen, dienen echter wel te worden geregistreerd om toegang te krijgen tot de LEZ. Die registratie is verplicht en gratis.

  Alle informatie over de registratieprocedure vind je hier