INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Controle

OPGELET: Wees op uw hoede voor websites die de aankoop van vignetten/stickers voorstellen. Deze zijn niet nodig, noch geldig om in de Brusselse LEZ te rijden.

Wij herinneren eraan dat enkel de aankoop van een dagpas betalend is en enkel mogelijk is via de website www.lez.brussels.

Alle andere initiatieven betreffende de LEZ (verzoek tot afwijking, registratie van voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn) zijn gratis en zijn enkel mogelijk via de website www.lez.brussels.

Hoeveel bedraagt de boete?

Het niet-naleven van de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone zal leiden tot een  boete van 350 € . Elke overtreding zal worden bestraft met hetzelfde bedrag.

Evenwel kan pas drie maanden na een eerdere boete een nieuwe boete worden opgelegd. Dit laat toe om de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen  of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen. Voorbeeld: op 15 oktober 2018 wordt een eerste boete verstuurd. De volgende boete kan dan worden verstuurd vanaf 15 januari 2019.

Gespreid over een jaar kunnen per voertuig maximaal vier boetes worden gegeven.

Voor 2018 werd voorzien dat de eerste boetes zullen worden verstuurd vanaf oktober 2018 (een overgangsperiode van 9 maanden werd vastgelegd).

Voor 2019 werd voorzien dat de boetes voor de nieuwe voertuigen die betrokken zijn bij het verbod zullen worden verstuurd vanaf april 2019 (een periode van 3 maanden werd vastgelegd). Een periode van dezelfde duur is voorzien voor 2020.

Hoe zal de controle gebeuren?

De nummerplaat van het voertuig wordt gecontroleerd aan de hand van camera's. Een netwerk van ongeveer 176 camera’s zal geleidelijk worden ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied).

In januari 2018 werden ongeveer 90 camera’s geïnstalleerd en het netwerk zal tegen eind 2018 volledig zijn. De camera’s zullen worden gebruikt met naleving van de wetgeving op het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijk aard.

Deze camera's zullen zowel de lage-emissiezone als politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zullen worden geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest.

Is de registratie verplicht voor voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland?

Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland moeten verplicht worden geregistreerd.

Deze registratieaanvraag is kosteloos moet worden gedaan via het e-formulier dat u hier vindt.

Behalve de gegevens met betrekking tot uw persoon en uw voertuig, zal u gevraagd worden om volgende documenten te voorzien:

  •          het inschrijvingsbewijs ;
  •          een kopie van uw identiteitsbewijs ;
  •          of elk ander document met de nodige informatie om de nauwkeurigheid van de gecommuniceerde gegevens te controleren.
  •          Europees gelijkvormigheidsattest.

Elk voertuig dat de lage-emissiezone van het Brussels Gewest betreedt zonder voorafgaande registratie is vatbaar om een boete van 150€ te ontvangen (ook al voldoet het voertuig aan de toegangscriteria van de lage-emissiezone). Elke overdracht van foutieve informatie bij de registratie is strafbaar met een administratieve boete van 25€.

De registratie van het voertuig is geldig gedurende 3 jaar voor zover de gegevens met betrekking tot het voertuig niet veranderen.