INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

De Lage Emissie Zone in Brussel : voor de gezondheid van alle inwoners

Overal ter wereld is de lucht in de grote steden vervuild. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van die vervuiling.

Onze gezondheid staat op het spel

Deze vervuilende stoffen liggen aan de basis van een toename van de ademhalingsproblemen en –aandoeningen, irritaties aan de ogen en neuswanden, een afname van de ademhalingscapaciteit,  hoesten, bronchitis, infecties. Ouderen, kinderen en zieke of verzwakte personen lijden nog meer onder die symptomen. Bovendien geven de resultaten van verscheidene recente studies aan dat het aantal ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire aandoeningen geassocieerd wordt met de hogere concentraties van verschillende vervuilende stoffen in de lucht (stof, ozon, ...).

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft gesignaleerd dat de vervuilende uitstoot door motoren elk jaar verantwoordelijk is voor 75.000 vroegtijdige overlijdens in Europa.

Minder vervuilende voertuigen … voor onze gezondheid en die van onze kinderen

Door de toegang tot de stad te verbieden voor de meest vervuilende voertuigen dragen we bij tot een betere luchtkwaliteit. De toelatingsvoorwaarden zullen de komende jaren stapsgewijs strenger worden, zodat alle inwoners en onze kinderen opnieuw vrij kunnen ademen…