Ga naar inhoud Ga naar navigatie

In de praktijk: alles over de LEZ van het Brussels Gewest

LEZ In practice page zone

Welke invloed heeft de Lage-emissiezone (LEZ) op de luchtkwaliteit?

De gezondheid van de inwoners en bezoekers beschermen en een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving behouden, zijn prioriteiten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarom werd het Brussels Gewest op 1 januari 2018 een Lage-emissiezone. Sindsdien worden de meest vervuilende voertuigen er geleidelijk aan verboden. De agenda voorziet in een geleidelijke uitfasering van dieselauto's vanaf 2030 en van benzineauto's vanaf 2035. Voor andere voertuigcategorieën (bestelwagens, minibussen, bussen, autocars, vrachtwagens, gemotoriseerde tweewielers) geldt een specifieke agenda, afhankelijk van hun categorie.

Sinds de invoering ervan heeft de LEZ geholpen om:

 • de uitstoot van de luchtverontreinigende stoffen (stikstofdioxide, fijnstof en black carbon) die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid en die afkomstig zijn van het wegvervoer aanzienlijk te verminderen;

 • het aantal van de meest vervuilende (diesel)voertuigen in het Gewest te verlagen;

 • in het Gewest de NO2 (Stickstoffdioxid)-concentratie in de lucht onder de jaarlijkse wettelijke grenswaarde (40 μg/m³) te houden.

Raadpleeg het evaluatierapport van 2022 voor meer details over de concrete gevolgen van de LEZ

Wilt u meer informatie over de verwachte effecten van de LEZ? Raadpleeg dan de studie uitgevoerd bij de lancering van de LEZ

De LEZ, een troef voor onze gezondheid

De LEZ is uitgegroeid tot een bondgenoot voor de gezondheid van de Brusselaars door bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In tal van studies heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) gewezen op de gevaren van blootstelling aan een slechte luchtkwaliteit. De meest waargenomen gevolgen zijn:

 • ademhalingsstoornissen en -ziekten (zoals astma);
 • irritatie van de ogen en neusholtes;
 • hoesten en bronchitis;
 • hart- en vaatziekten.

Ook het risico op beroertes, hartaandoeningen en longkanker neemt sterk toe, vooral bij ouderen, jonge kinderen en zieken. In België veroorzaakte de blootstelling aan luchtvervuiling (fijnstof, stikstofdioxide en ozon) 5530 vroegtijdige sterfgevallen in 2020 volgens het Europees Milieuagentschap.

Dankzij de LEZ worden vanaf 2030 aanzienlijke jaarlijkse gezondheidsvoordelen verwacht voor de Brusselaars:

 • een geleidelijke vermindering van vroegtijdige sterfgevallen;
 • een vermindering van ziekten als gevolg van de blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen;
 • lagere kosten voor gezondheidszorg.

Door bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit, in het bijzonder door de invoering van de LEZ en een ander mobiliteitsbeleid, bevestigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn inzet voor de bescherming van de gezondheid van de burgers en bezoekers van Brussel.

Op welk grondgebied wordt de LEZ geïmplementeerd in Brussel?


Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de LEZ, m.a.w. alle 19 gemeenten. De Ring en bepaalde wegen die toegang geven tot transitparkings, vallen hier niet onder.

Aan de ingang van het Brussels Gewest zijn verschillende ‘Park and Ride’-transitparkings (P+R) toegankelijk voor voertuigen die niet voldoen aan de toegangscriteria van de LEZ: de parkings van Stalle, Ceria-Coovi, Lennik en Kraainem. Op deze parkings kunt u veilig parkeren en snel het centrum van de stad bereiken met het openbaar vervoer. Verschillende vervoerswijzen combineren is de ideale manier om zich in Brussel te verplaatsen, zowel voor inwoners als voor pendelaars en bezoekers die files en parkeerkosten in de stad willen vermijden.

Sommige toegangswegen tot bepaalde overstapparkings alsook tot delen van wegen die naar de Ring leiden niet tot de Lage-Emissiezone behoren :

Toegangswegen naar de parking Stalle

 • Stallestraat: tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking
 • Marschalkdreefje
 • Sterstraat: tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking

Toegangswegen tot de parking Coovi, parking Lennik en tot de Ring

 • De Bergensesteenweg: tussen de gewestgrens en de op- en afritten van de Ring (R0)
 • De Josse Leemenslaan
 • De Henri Simonetlaan
 • Het Henri Simonetrondpunt
 • De Joseph Wybranlaan: tussen de gewestgrens en het Henri Simonetrondpunt
 • De Meylemeerschlaan: tussen de Joseph Wybranlaan en de ingang van het Jules Bordet Instituut
 • De Lennikse Baan: tussen de gewestgrens en op het kruispunt van de Josse Leemenslaan

Toegangswegen tot de parking Kraainem

 • De Wezembeeklaan: tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking
 • De Emmanuel Mounierlaan: tussen de Wezembeeklaan en de Palestrelaan
 • Woluwedal: tussen de gewestgrens en de Hippokrateslaan
 • De Hippokrateslaan
 • De Palestrelaan

Toegangswegen tot de parking UZ Brussel

 • De Dikke-Beuklaan
 • De rotonde op de Laarbeeklaan die toegang geeft tot de Dikke-Beuklaan

Toegangswegen tot de Ring -Sint-Hubertusdreef

 • De Waterloosesteenweg: tussen de gewestgrens en de Sint-Hubertusdreef
 • De Sint-Hubertusdreef
 • De Harasdreef: tussen de Sint-Hubertusdreef en de gewestgrens

Toegangswegen tot de Ring - E411 (U-turn mogelijk)

 • De E411, richting centrum tot aan het viaduct Herrmann-Debroux
 • De E411, richting Namen: tussen de inrit aan de ADEPS en de gewestgrens
 • De Waversesteenweg: tussen de gewestgrens en de Herrmann-Debrouxlaan

  In Zaventem, is de parking van Brussels Airport te Zaventem bereikbaar. U kunt online een parkeerplaats reserveren. Vanaf de luchthaven kunt u zich gemakkelijk naar eender waar in het Brussels Gewest verplaatsen met de bus, de trein of een taxi.

  Hoe herken ik de LEZ?

  LEZ Zone Box

  Aan de gewestgrenzen zijn bijna 300 borden geplaatst om de LEZ aan te geven. Ze geven aan dat u de lage-emissiezone betreedt of verlaat. Zodra u de LEZ binnenrijdt, moet u de toegangscriteria naleven.

  Om welke voertuigen gaat het?

  Behoudens afwijking betreft de reglementering de volgende voertuigen, ongeacht of ze in België of in het buitenland ingeschreven zijn:

  • De personenwagens (voertuigen van categorie M1 op het inschrijvingsbewijs) en bestelwagens (voertuigen van categorie N1 klasse I met referentiemassa < dan of = aan 1305 kg op het inschrijvingsbewijs).
  • De minibussen (categorie M2 op het inschrijvingsbewijs) en bestelwagens (categorie N1 klasse II met referentiemassa > dan 1305 kg en < dan of = aan 1760 kg op het inschrijvingsbewijs, categorie N1 klasse III met referentiemassa > dan 1760 kg op het inschrijvingsbewijs).
  • De bussen (voertuigen van categorie M3 klasse I, II, A op het inschrijvingsbewijs).
  • De autocars (voertuigen van categorie M3 klasse III, B op het inschrijvingsbewijs).

  Er is voorzien om vanaf 2025 nieuwe categorieën van voertuigen te integreren.

  • De bromfietsen en scooters (categorie L1-L2 op het inschrijvingsbewijs).
  • De moto’s en scooters (categorie L3-L4-L5-L6-L7 op het inschrijvingsbewijs).
  • De vrachtwagens (categorie N2-N3 op het inschrijvingsbewijs).

  De euronorm van het voertuig, de categorie en de brandstof bepalen of het voertuig in de LEZ mag rijden (of niet). Aan welke Euro 6-norm voldoet uw M1- of N1-voertuig? Raadpleeg hiervoor de correspondentietabel.

  Hoe gebruikt u de kalender?

  Selecteer in de onderstaande tabel eerst de categorie van het voertuig (vermeld in het veld ‘J’ van het inschrijvingsbewijs) in het rolmenu. De categorieën van voertuigen worden vervolgens gedetailleerd per brandstof (diesel/hybride of benzine/hybride / LPG / CNG) – vermeld in het veld ‘P3’ van het inschrijvingsbewijs. Kijk ten slotte naar de rij van de tabel die overeenkomt met de euronorm van het voertuig (veld ‘V9’): er wordt van jaar tot jaar aangegeven of dit voertuig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag rijden of niet.

  Personenwagen (M1) en bestelwagen N1, klasse I

  Norm 2024
  Euro 6d - Euro 6e
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6 b, c
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro 6d - Euro 6e
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6 b, c
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Personenwagen (M1)
  Bestelwagen N1, klasse I
  Euro 1
  01/07/1992 - 31/12/1996
  01/10/1994 - 31/12/1997
  Euro 2
  01/01/1997 - 31/12/2000
  01/01/1998 - 31/12/2000
  Euro 3
  01/01/2001 - 31/12/2005
  01/01/2001 - 31/12/2005
  Euro 4
  01/01/2006 - 31/12/2010
  01/01/2006 - 31/12/2010
  Euro 5
  01/01/2011 - 31/08/2015
  01/01/2011 - 31/08/2015
  Euro 6
  01/09/2015 - 31/08/2019
  01/09/2015 - 31/08/2019
  Euro 6d-TEMP
  01/09/2019 - 31/12/2020
  01/09/2019 - 31/12/2020
  Euro 6d
  01/01/2021 - 31/08/2023
  01/01/2021 - 31/08/2023
  Euro 6e
  01/09/2023 - ...
  01/09/2023 - ...

  Bus M3 klasse I, II, A

  Norm 2024
  Euro VId - Euro VIe
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro VId - Euro VIe
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Bus M3 klasse I, II, A
  Geen Euro
  ... - 30/09/1993
  Euro I2
  01/10/1993 - 30/09/1996
  Euro II
  01/10/1996 - 30/09/2001
  Euro III
  01/10/2001 - 30/09/2006
  Euro IV
  01/10/2006 - 30/09/2009
  Euro V
  01/10/2009 - 31/12/2013
  Euro VI
  01/01/2014 - 31/08/2019
  Euro VId - Euro VIe
  01/09/2019 - 31/08/2021

  Autocars M3 klasse III, B

  Norm 2024
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Autocars M3 klasse III, B
  Geen Euro
  ... - 30/09/1993
  Euro I
  01/10/1993 - 30/09/1996
  Euro II
  01/10/1996 - 30/09/2001
  Euro III
  01/10/2001 - 30/09/2006
  Euro IV
  01/10/2006 - 30/09/2009
  Euro V

  01/10/2009 - 31/12/2013

  Euro VI
  01/01/2014 - 31/08/2019
  Euro VId
  01/09/2019 - 31/08/2021
  Euro VIe
  01/09/2021 - ...

  Bromfiets en scooter L1-L2

  Norm 2024
  Alles
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro 5
  < Euro 5
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Bromfiets L1-L2
  < Euro 5
  ... - 31/12/2020
  Euro 5
  01/01/2021 - ...

  Moto en scooter L3-L5

  Norm 2024
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  < Euro 3
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  < Euro 3
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Moto L3-L5
  < Euro 3
  ... - 31/12/2006
  Euro 3
  01/01/2007 - 31/12/2016
  Euro 4
  01/01/2017 - 31/12/2020
  Euro 5
  01/01/2021 - ...

  Moto L6-L7

  Norm 2024
  Euro 5
  Euro 4
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro 5
  Euro 4
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Moto L6
  Moto L7
  Geen Euro
  ... - 31/12/2017
  ... - 31/12/2016
  Euro 4
  01/01/2018 - 31/12/2020
  01/01/2017 - 31/12/2020
  Euro 5
  01/01/2021 - ...
  01/01/2021 - ...

  Minibus (M2) en bestelwagen N1 klasse II, III

  Norm 2024
  Euro 6d - Euro 6e
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro 6d - Euro 6e
  Euro 6d-TEMP
  Euro 6
  Euro 5
  Euro 4
  Euro 3
  Euro 2
  Euro 1
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Minibus (M2) en bestelwagen N1 klasse II, III
  Geen Euro
  ... - 30/09/1994
  Euro 1
  01/01/1994 - 31/12/1997
  Euro 2
  01/01/1998 - 31/12/2001
  Euro 3
  01/01/2002 - 31/12/2006
  Euro 4
  01/01/2007 - 31/12/2011
  Euro 5
  01/01/2012 - 31/08/2016
  Euro 6
  01/09/2016 - 31/08/2020
  Euro 6d-TEMP
  01/09/2020 - 31/12/2021
  Euro 6d
  01/01/2022 - 31/08/2023
  Euro 6e
  01/09/2023 - ...

  Vrachtwagen N2 < 2610kg

  Norm 2024
  Euro VId - Euro VIe
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro VId - Euro VIe
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Vrachtwagen N2 < 2610kg
  Geen Euro
  ... - 30/09/1993
  Euro I
  01/10/1993 - 30/09/1996
  Euro II
  01/10/1996 - 30/09/2001
  Euro III
  01/10/2001 - 30/09/2006
  Euro IV
  01/10/2006 - 30/12/2011
  Euro V
  01/01/2012 - 31/08/2016
  Euro VI
  01/09/2016 - 31/12/2021
  Euro VId
  01/01/2022 - 31/08/2023
  Euro VIe
  01/09/2023 - ...

  Vrachtwagen N2 > 2610kg en N3

  Norm 2024
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
  Norm 2024
  Euro VIe
  Euro VId
  Euro VI
  Euro V
  Euro IV
  Euro III
  Euro II
  Euro I
  Geen Euro
  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

  Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

  De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

  De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

  Emissienorm
  Vrachtwagen N2 > 2610kg en N3
  Geen Euro
  ... - 30/09/1993
  Euro I
  01/10/1993 - 30/09/1996
  Euro II
  01/10/1996 - 30/09/2001
  Euro III
  01/10/2001 - 30/09/2006
  Euro IV
  01/10/2006 - 30/09/2009
  Euro V
  01/10/2009 - 31/12/2013
  Euro VI
  01/01/2014 - 31/08/2019
  Euro VId
  01/09/2019 - 31/08/2021
  Euro VIe
  01/09/2021 - ...

  Indien uw voertuig een tweedehands voertuig is, kunt u op het Car-Pass document terugvinden aan welke Euronorm het voertuig voldoet. Het is ook mogelijk om de euronorm van uw voertuig te achterhalen met behulp van de COC-code (.pdf) op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. Als de euronorm van het voertuig volgens de COC-code niet overeenstemt met de euronorm vermeld op het inschrijvingsbewijs of in de simulator, kunt u een gegevenscorrectie aanvragen.

  Als uw voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de lage-emissiezone (LEZ), kunt u een dagpas kopen en zo het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden.

  Het feit dat uw voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de Brusselse LEZ, betekent niet dat u uw verkeersbelasting niet meer hoeft te betalen. Pas wanneer u uw nummerplaat laat schrappen, bent u geen verkeersbelasting meer verschuldigd.

  Let op: vanaf 1 januari 2025 zullen nieuwe voertuigcategorieën onder de LEZ toegangsmaatregelen vallen. Raadpleeg de agenda per categorie om te weten of u impact ondervindt.

  Hoeveel bedraagt de boete?

  Wie de criteria voor toegang tot de lage-emissiezone niet naleeft, krijgt een boete van € 350. Het Gewest beperkt het aantal boetes echter tot maximaal 1 per 3 maanden. Per jaar kunnen dus maximaal 4 boetes per voertuig worden uitgeschreven.

  Voorbeeld: ik heb op 1 mei met mijn verboden voertuig in de LEZ gereden. Ik krijg een eerste boete. Ik krijg een tweede boete als ik vanaf 1 augustus nog steeds met dit voertuig rijd.

  Een waarschuwing voor de nieuwe betrokken voertuigen

  Vanaf 1 januari 2025 zal de toegang tot de LEZ worden uitgebreid tot nieuwe categorieën van voertuigen. De eigenaren van overtredende voertuigen zullen echter geen boete ontvangen de eerste keer dat ze in de LEZ rijden, enkel een waarschuwing. De tweede keer dat ze in de LEZ met hetzelfde voertuig rijden, krijgen ze een boete van € 350.

  Voorbeeld: ik heb op 7 februari 2025 met mijn verboden voertuig in de LEZ gereden. Ik krijg eerst een waarschuwing. Als ik vanaf 7 mei 2025 nog steeds met dit voertuig in de LEZ rijd, krijg ik een boete van € 350.

  Hoe kunt u een afbetalingsschema krijgen?

  Als u een boete krijgt en moeite hebt om deze te betalen, kunt u een afbetalingsplan aanvragen bij Brussel Fiscaliteit.

  De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een afbetalingsschema voor boetes zijn: 

  • Een gemotiveerde aanvraag indienen vóór de vervaldatum van de boete. 
  • Het aantal maandelijkse aflossingen is beperkt tot 4.

  U kunt uw aanvraag indienen via dit formulier door de optie ‘afbetalingsschema voor boetes’ te selecteren. 

  Hoe wordt er gecontroleerd?

  De controles gebeuren met camera's, op basis van de nummerplaat van het voertuig. Een netwerk van 353 camera’s werd geleidelijk ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied). De camera's worden gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijke aard.

  Deze camera's zullen zowel voor de lage-emissiezone als voor politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zijn geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest van Brussel Preventie en Veiligheid.