Ga naar inhoud Ga naar navigatie

In de praktijk: alles over de LEZ van het Brussels Gewest

LEZ In practice page zone

Welke impact heeft de lage-emissiezone (LEZ) op de luchtkwaliteit?

Door het verkeer van de meest vervuilende voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geleidelijk aan te verbieden, helpt de lage-emissiezone (LEZ) de uitstoot van verontreinigende stoffen door het wegvervoer te verminderen.

De eerste resultaten van de LEZ zijn bemoedigend. In slechts twee jaren tijd is het aantal oudere dieselvoertuigen in het verkeer aanzienlijk gedaald en zijn ook de hoeveelheden NOx en PM2.5 die door auto's worden uitgestoten, afgenomen. In het evaluatierapport 2019 worden deze resultaten gedetailleerd beschreven.

Op middellange termijn wordt verwacht dat de luchtkwaliteit op het volledige grondgebied zal verbeteren dankzij de LEZ. Leefmilieu Brussel verwacht dat de luchtkwaliteitsnormen voor NO2 tussen 2020 en 2025 in alle meetstations in het gewest zullen worden nageleefd, zoals uiteengezet in de studie over de verwachte effecten van de LEZ. Deze evolutie zal de levenskwaliteit en de gezondheid van alle Brusselaars ten goede komen.

Onze gezondheid op het spel

Verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben aangetoond dat een slechte luchtkwaliteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de gezondheid.

Verontreinigende stoffen afkomstig van het wegvervoer zorgen namelijk voor een toename van:

 • Ademhalingsaandoeningen, zoals astma
 • Irritatie van de ogen en de neuswanden,
 • Hoesten en bronchitis,
 • Hart- en vaatziekten,
 • Risico op beroerte, hartaandoeningen en longkanker.

Ouderen, kinderen en zieken zijn het kwetsbaarst.

In 2018 waren er in België 7.400 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan fijnstof, 1.200 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan stikstofdioxide en 350 vroegtijdige overlijdens als gevolg van blootstelling aan ozon. Dat blijkt uit het recentste rapport van het Europees Milieuagentschap.

Door de meest vervuilende voertuigen de toegang tot de stad te ontzeggen, helpen we de luchtkwaliteit te verbeteren voor iedereen. Daarom worden de toegangsvoorwaarden van de LEZ de komende jaren geleidelijk aan steeds strenger.

Op welk grondgebied wordt de LEZ geïmplementeerd in Brussel?

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt onder de LEZ, m.a.w. alle 19 gemeenten. De Ring en bepaalde wegen die toegang geven tot transitparkings, vallen hier niet onder.

Aan de ingang van het Brussels Gewest zijn verschillende ‘Park and Ride’-transitparkings (P+R) toegankelijk voor voertuigen die niet voldoen aan de toegangscriteria van de LEZ: de parkings van Stalle, Ceria-Coovi, Lennik en Kraainem. Op deze parkings kunt u veilig parkeren en snel het centrum van de stad bereiken met het openbaar vervoer. Verschillende vervoerswijzen combineren is de ideale manier om zich in Brussel te verplaatsen, zowel voor inwoners als voor pendelaars en bezoekers die files en parkeerkosten in de stad willen vermijden.

In Neerpede zijn een aantal verbindingswegen met de Ring ook uitgesloten:

 • De Bergensesteenweg (enkel tussen de gewestgrens en de op- en afritten van de Ring)
 • de Henri Simonetlaan
 • de rotonde Henri Simonet
 • de Joseph Wybranlaan (enkel tussen de rotonde Henri Simonet en de gewestgrens)
 • de Lenniksebaan (enkel tussen de gewestgrens en de rotonde Henri Simonet)

De parking van Brussels Airport te Zaventem is bereikbaar. U kunt online een parkeerplaats reserveren. Vanaf de luchthaven kunt u zich gemakkelijk naar eender waar in het Brussels Gewest verplaatsen met de bus, de trein of een taxi.

Hoe herken ik de LEZ?

LEZ Zone Box

Aan de gewestgrenzen zijn bijna 300 borden geplaatst om de LEZ aan te geven. Ze geven aan dat u de lage-emissiezone betreedt of verlaat. Zodra u de LEZ binnenrijdt, moet u de toegangscriteria naleven.

Om welke voertuigen gaat het?

Behoudens afwijking betreft de reglementering de volgende voertuigen, ongeacht of ze in België of in het buitenland ingeschreven zijn:

 • De personenwagens (voertuigen van categorie M1 op het inschrijvingsbewijs) en bestelwagens (voertuigen van categorie N1 klasse I op het inschrijvingsbewijs).
 • De minibussen (categorie M2 op het inschrijvingsbewijs) en bestelwagens (categorie N1 klasse II, III op het inschrijvingsbewijs).
 • De bussen (voertuigen van categorie M3 klasse I, II, A op het inschrijvingsbewijs).
 • De autocars (voertuigen van categorie M3 klasse III, B op het inschrijvingsbewijs).

Er is voorzien om vanaf 2025 nieuwe categorieën van voertuigen te integreren.

 • De bromfietsen (categorie L1-L2 op het inschrijvingsbewijs).
 • De moto’s (categorie L3-L7 op het inschrijvingsbewijs).
 • De vrachtwagens (categorie N2-N3).

De euronorm van het voertuig, de categorie en de brandstof bepalen of het voertuig in de LEZ mag rijden (of niet).

Opmerking: het wettelijke goedkeuringsproces van de voorgestelde planning voor de periode 2025-2036 loopt momenteel.

Hoe gebruikt u de kalender?

Selecteer in de onderstaande tabel eerst de categorie van het voertuig (vermeld in het veld ‘J’ van het inschrijvingsbewijs) in het rolmenu. De categorieën van voertuigen worden vervolgens gedetailleerd per brandstof (benzine/hybride/LPG/CNG of diesel/hybride) – vermeld in het veld ‘P3’ van het inschrijvingsbewijs. Kijk ten slotte naar de rij van de tabel die overeenkomt met de euronorm van het voertuig (veld ‘V9’): er wordt van jaar tot jaar aangegeven of dit voertuig in Brussel mag rijden of niet.

Personenwagen (M1) en bestelwagen N1, klasse I

Norm 2022
Euro 6d
Euro 6d-TEMP
Euro 6 b, c
Euro 5
Euro 4
Euro 3
Euro 2
Euro 1
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro 6d
Euro 6d-TEMP
Euro 6 b, c
Euro 5
Euro 4
Euro 3
Euro 2
Euro 1
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Personenwagen (M1)
Bestelwagen N1, klasse I
Euro 1
01/07/1992 - 31/12/1996
01/10/1994 - 31/12/1997
Euro 2
01/01/1997 - 31/12/2000
01/01/1998 - 31/12/2000
Euro 3
01/01/2001 - 31/12/2005
01/01/2001 - 31/12/2005
Euro 4
01/01/2006 - 31/12/2010
01/01/2006 - 31/12/2010
Euro 5
01/01/2011 - 31/08/2015
01/01/2011 - 31/08/2015
Euro 6
01/09/2015 - 31/08/2019
01/09/2015 - 31/08/2019
Euro 6d-TEMP
01/06/2019 - 31/12/2020
01/06/2019 - 31/12/2020
Euro 6d
01/01/2021 - ...
01/01/2021 - ...

Bus M3 klasse I, II, A

Norm 2022
Euro VIe
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro VIe
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Bus M3 klasse I, II, A
Geen Euro
... - 30/09/1993
Euro I2
01/10/1993 - 30/09/1996
Euro II
01/10/1996 - 30/09/2001
Euro III
01/10/2001 - 30/09/2006
Euro IV
01/10/2006 - 30/09/2009
Euro V
01/10/2009 - 31/12/2012
Euro VI
01/01/2014 - 31/08/2019
Euro VId
01/09/2019 - 31/08/2021
Euro VIe
01/09/2021 - ...

Autocars M3 klasse III, B

Norm 2022
Euro VIe
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro VIe
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Autocars M3 klasse III, B
Geen Euro
... - 30/09/1993
Euro I
01/10/1993 - 30/09/1996
Euro II
01/10/1996 - 30/09/2001
Euro III
01/10/2001 - 30/09/2006
Euro IV
01/10/2006 - 30/09/2009
Euro V
01/10/2009 - 31/12/2012
Euro VI
01/01/2014 - 31/08/2019
Euro VId
01/09/2019 - 31/08/2021
Euro VIe
01/09/2021 - ...

Bromfiets L1-L2

Norm 2022
Alles
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro 5
< Euro 5
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Bromfiets L1-L2
< Euro 5
... - 31/12/2020
Euro 5
01/01/2021 - ...

Moto L3-L5

Norm 2022
Euro 5
Euro 4
Euro 3
< Euro 3
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro 5
Euro 4
Euro 3
< Euro 3
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Moto L3-L5
< Euro 3
... - 31/12/2006
Euro 3
01/01/2007 - 31/12/2016
Euro 4
01/01/2017 - 31/12/2020
Euro 5
... - 01/01/2021

Moto L6 – L7

Norm 2022
Euro 5
Euro 4
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro 5
Euro 4
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Moto L6
Moto L7
Geen Euro
... - 31/12/2017
... - 31/12/2016
Euro 4
01/01/2018 - 31/12/2020
01/01/2017 - 31/12/2020
Euro 5
01/01/2021 - ...
01/01/2021 - ...

Minibus (M2) en bestelwagen N1 klasse II, III

Norm 2022
Euro 6d
Euro 6d-TEMP
Euro 6
Euro 5
Euro 4
Euro 3
Euro 2
Euro 1
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro 6d
Euro 6d-TEMP
Euro 6
Euro 5
Euro 4
Euro 3
Euro 2
Euro 1
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Minibus (M2) en bestelwagen N1 klasse II, III
Geen Euro
... - 30/09/1994
Euro 1
01/01/1994 - 30/12/1997
Euro 2
01/01/1998 - 30/12/2001
Euro 3
01/01/2002 - 30/12/2006
Euro 4
01/10/2007 - 30/09/2011
Euro 5
01/10/2012 - 31/05/2016
Euro 6
01/09/2016 - 31/08/2020
Euro 6d-TEMP
01/09/2020 - 31/12/2021
Euro 6d
01/01/2022 - ...

Vrachtwagen N2 < 2610kg

Norm 2022
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Vrachtwagen N2 < 2610kg
Geen Euro
... - 30/09/1993
Euro I
01/10/1993 - 30/09/1996
Euro II
01/10/1996 - 30/09/2001
Euro III
01/10/2001 - 30/09/2006
Euro IV
01/10/2006 - 30/12/2011
Euro V
01/01/2012 - 31/08/2016
Euro VI
01/09/2016 - 31/12/2021
Euro VId
01/01/2022 - ...

Vrachtwagen N2 > 2610kg en N3

Norm 2022
Euro VIe
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Norm 2022
Euro VIe
Euro VId
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II
Euro I
Geen Euro
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Afhankelijk van de euronorm, de categorie en de brandstof van het voertuig mag het al dan niet in de LEZ rijden.

Hoe kom ik te weten welke euronorm mijn voertuig heeft?

De euronorm is een Europese milieunorm voor voertuigmotoren. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De euronorm, het type brandstof en de categorie van een voertuig bepalen of het al dan niet de lage-emissiezone binnen mag.

De euronorm staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig . Is dat niet het geval, dan wordt rekening gehouden met de datum van eerste inschrijving. Deze datum staat eveneens vermeld op het inschrijvingsbewijs.

Emissienorm
Vrachtwagen N2 > 2610kg en N3
Geen Euro
... - 30/09/1993
Euro I
01/10/1993 - 30/09/1996
Euro II
01/10/1996 - 30/09/2001
Euro III
01/10/2001 - 30/09/2006
Euro IV
01/10/2006 - 30/09/2009
Euro V
01/10/2009 - 31/12/2013
Euro VI
01/01/2014 - 31/08/2019
Euro VId
01/09/2019 - 31/08/2021
Euro VIe
01/09/2021 - ...

Indien uw voertuig een tweedehands voertuig is, kunt u op het Car-Pass document terugvinden aan welke Euronorm het voertuig voldoet. Het is ook mogelijk om de euronorm van uw voertuig te achterhalen met behulp van de COC-code (.pdf) op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. Als de euronorm van het voertuig volgens de COC-code niet overeenstemt met de euronorm vermeld op het inschrijvingsbewijs of in de simulator, kunt u een gegevenscorrectie aanvragen.

Als uw voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de lage-emissiezone (LEZ), kunt u een dagpas kopen en zo het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden.

Het feit dat uw voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de Brusselse LEZ, betekent niet dat u uw verkeersbelasting niet meer hoeft te betalen. Pas wanneer u uw nummerplaat laat schrappen, bent u geen verkeersbelasting meer verschuldigd.

Hoeveel bedraagt de boete?

Wie de criteria voor toegang tot de lage emissiezone niet naleeft, krijgt een boete van € 350.

Elke nieuwe overtreding wordt bestraft met hetzelfde bedrag. Een nieuwe boete voor een nieuwe overtreding kan alleen worden opgelegd als deze 3 maanden later plaatsvindt dan de vorige overtreding.
Voorbeeld: ik heb op 1 mei met mijn verboden voertuig gereden. Ik krijg een eerste boete. Ik krijg een tweede boete als ik na 31 juli nog steeds met dit voertuig rijd. Enzovoort.
Op die manier krijgt de eigenaar van het voertuig de kans om de nodige schikkingen te treffen, zodat hij/zij het voertuig niet langer nodig heeft. Per jaar kunnen dus maximaal 4 boetes per voertuig worden uitgeschreven.

Voor 2022 is voorzien dat de voertuigen die vanaf dat jaar onder het verbod vallen, pas vanaf juli 2022 beboet zullen worden. Er is een overgangsperiode van zes maanden vastgesteld, waarin overtreders alleen waarschuwingen krijgen.

Als u een boete krijgt en moeite hebt om deze te betalen, kunt u een afbetalingsplan aanvragen bij Brussel Fiscaliteit.

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van een afbetalingsschema voor boetes zijn: 

 • Een gemotiveerde aanvraag indienen vóór de vervaldatum van de boete. 
 • Het aantal maandelijkse aflossingen is beperkt tot 4.

U kunt uw aanvraag indienen via dit formulier door de optie ‘afbetalingsschema voor boetes’ te selecteren. 

Hoe wordt er gecontroleerd?

De controles gebeuren met camera's, op basis van de nummerplaat van het voertuig. Een netwerk van ongeveer 191 camera’s werd geleidelijk ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied). De camera's worden gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijke aard.

Deze camera's zullen zowel voor de lage-emissiezone als voor politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zijn geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest van Brussel Preventie en Veiligheid.