Ga naar inhoud Ga naar navigatie

Toegankelijkheidsverklaring van een website die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website www.lez.brussels.

 

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

 

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA
Gedeeltelijk conform.

 

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website:

  • Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van Anysurfer en de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van deze website.

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 23/09/2020 zijn toegankelijk gemaakt.

 

Niet-toegankelijke inhoud:
Het kan dat bepaalde pdf-documenten op de website niet toegankelijk zijn gemaakt. Elk nieuw pdf-document dat op de website www.lez.brussels online wordt gezet, zal conform worden gemaakt.

 

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring
21/09/2020

Feedback en contactgegevens

 

De dienst Info-LEZ van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.

  • Tél. : +32 (0)2 / 775.75.75
  • info@lez.brussels