INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 - lez@leefmilieu.brussels

Mijn voertuig

Over welke voertuigen gaat het ?

De reglementering heeft betrekking op volgende voertuigen (behalve uitzonderingsregelingen):

 • Personenwagens
 • Bestelwagens ≤ 3,5 ton (voertuigencategorie N1 op de grijze kaart) 
 • Bussen en autocars

 

In 2018 zijn de enige voertuigen die niet in Brussel mogen rondrijden dieselvoertuigen van EURO 1-norm of dieselvoertuigen zonder EURO-norm.   

 

 • De oudste dieselvoertuigen worden het meest geviseerd, want ze stoten meer luchtverontreinigende en dus ongezonde stoffen zoals stikstofoxiden uit.
 • In 2018 komen benzinevoertuigen niet in aanmerking, maar de regels zullen in de volgende jaren veranderen.
 • De regels inzake de LEZ zijn van toepassing op alle in België of in het buitenland ingeschreven voertuigen.
 • Bepaalde uitzonderingsregelingen worden toegestaan voor speciale voertuigen voor PBM, voor automobilisten die een verhoogde tegemoetkoming genieten en over een mindervalidenkaart beschikken, voor tweewielers, voor uitzonderlijke konvooien en voor oldtimers van meer dan 30 jaar.

 

Diesel 2018 2019 2020 2022 2025
EURO 6 / VI Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan
EURO 5 / V Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan
EURO 4 / IV Toegestaan Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
EURO 3 / III Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
EURO 2 / II Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
EURO 1 / I Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Geen EURO Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan

 

 

BENZINE/LPG/CNG 2018 2019 2020 2022 2025
EURO 6 / VI Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan
EURO 5 / V Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan
EURO 4 / IV Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan
EURO 3 / III Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan
EURO 2 / II Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Niet toegestaan
EURO 1 / I Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan
Geen EURO Toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan

Hoe kom ik te weten welke EURO-norm mijn voertuig heeft ?

De EURO-norm is een Europese milieunorm waaraan de motor van een voertuig dient te beantwoorden. Het doel is de uitstoot van verontreinigende stoffen door voertuigen te beperken. Hoe hoger de EURO-norm van een voertuig, hoe lager de uitstoot. De EURO-norm van een voertuig, in functie van de brandstof, bepaalt of het al dan niet de lage-emissiezone (LEZ) binnen mag.

Voor elk voertuig staat de EURO-norm op de grijze kaart van het voertuig. Daarop vindt men eveneens informatie terug over de voertuigcategorie, de brandstof en de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

 

 

Hoe kan ik de EURO-norm van mijn voertuig kennen als hij niet op mijn grijze kaart staat ?

Als de EURO-norm niet op de grijze kaart van het voertuig staat, dan gaat men uit van de datum van eerste inschrijving (datum op de grijze kaart).

Voorbeeld: een wagen die werd ingeschreven tussen 1/07/1992 en 31/12/1996 wordt als “EURO1” beschouwd. 

 

 

Emissienorm

Personenwagens

(categorie M1)

Bestelwagens

(N1 – Gewicht I)

Busjes/bestelwagens voor personenvervoer (categorie M2) of bestelwagens (N1), met gewicht II of III

Bussen/autocars

(M3)

Euro1/I

01/07/1992 – 31/12/1996

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1994-31/12/1997

01/10/1993-30/09/1996

Euro2/II

01/01/1997-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2000

01/01/1998-31/12/2001

01/10/1996-30/09/2001

Euro3/III

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2001-31/12/2005

01/01/2002-31/12/2006

01/10/2001-30/09/2006

Euro4/IV

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2006-31/12/2010

01/01/2007-31/12/2011

01/10/2006-30/09/2009

Euro5/V

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2011-31/08/2015

01/01/2012-31/08/2016

01/10/2009-31/12/2013

Euro6/VI

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2015-31/08/2019

01/09/2016-31/08/2020

01/01/2014-…

Euro6d-TEMP

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2019-31/12/2020

01/09/2020-31/12/2021

 

Euro6d

01/01/2021- …

01/01/2021-….

01/01/2021-…

 

Op welke voertuigen is de LEZ niet van toepassing ?

(De afwijkingen moeten nog definitief worden vastgelegd door de Brusselse wetgever)

 • Gemotoriseerde rijwielen
 • Vrachtwagens (>3.5 ton) die goederen vervoeren
 • Landbouw- en bosbouwtrekkers (met rupsbanden of wielen)
 • Voertuigen voor specifiek gebruik: kampeerauto’s1, gepantserde voertuigen2, ambulances, lijkwagens, mobiele kranen, voor rolstoelgebruikers toegankelijke voertuigen, andere voertuigen voor specifiek gebruik, namelijk voertuigen voor een specifieke functie die aanpassingen van het koetswerk en/of specifieke uitrusting vergen3
 • Elektrische voertuigen
 • Hybride voertuigen
 • Herlaadbare hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer (plug-in hybride)
 • Voertuigen op waterstof
 • Prioritaire voertuigen (zoals gedefinieerd in artikel 37 van het verkeersreglement); namelijk voertuigen met een of meerdere blauwe zwaailichten en een speciaal geluidssignaal. Het gaat dus over bijvoorbeeld politievoertuigen. 
 • Zogenaamd uitzonderlijk vervoer (dat beschikt over een geldige toelating voor uitzonderlijk vervoer van de bevoegde overheid). 
 • Legervoertuigen
 • Voertuigen die reeds langer dan 30 jaar in verkeer zijn gesteld en, voor in België ingeschreven voertuigen, die staan ingeschreven onder een nummerplaat waarvan de letterreeks overeenkomstig artikel 4, §2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen met een “O” begint;
 • De voertuigen waarvan de eigenaar van de nummerplaat of een persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap EN geniet van een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. 
 • De voertuigen die speciaal zijn aangepast voor het transport van personen met een handicap EN waarvan de eigenaar van de nummerplaat of een persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • Voertuigen bedoeld voor schoolvervoer (zo aangemerkt met het bordje waarin voorzien onder artikel 39bis1 van het verkeersreglement).

 

 • Een roetfilter verschaft geenszins toelating om de LEZ binnen te komen/erin rond te rijden. De EURO-norm is van tel, ook als u een retrofit-roetfilter hebt geplaatst.
 • Voor voertuigen voor professioneel gebruik wordt er geen uitzonderingsregeling voorzien (behalve als ze in bovenstaande lijst van voertuigen met een uitzonderingsregeling staan).

 

Ik ben van plan een nieuw voertuig te kopen. Hoe ben ik er zeker van in de LEZ te mogen rijden ?

Nieuwe wagens hebben in principe de EURO-norm 6 en dus steeds toegang tot de LEZ. Het is aangeraden de minst verontreinigende voertuigen te kopen, zoals elektrische voertuigen, voertuigen op aardgas, oplaadbare hybride voertuigen of waterstofauto’s. Benzinevoertuigen zijn minder vervuilend dan dieselvoertuigen. De strengste voorwaarden gelden voor de dieselvoertuigen. 

Ik ben van plan een tweedehands wagen te kopen. Hoe ben ik er zeker van in de LEZ te mogen rijden ?

Als u een tweedehands wagen koopt, ga dan zeker de EURO-norm na. 

Controleer de grijze kaart van het voertuig (zie vraag “Hoe kom ik te weten welke EURO-norm mijn voertuig heeft?“). Anders kijkt u naar de datum van eerste inschrijving van het voertuig (zie vraag “Hoe ken ik de EURO-norm van mijn voertuig als hij niet op mijn grijze kaart staat? “). Houd er rekening mee dat voor diesel de strengste voorwaarden gelden.

Ik heb een voertuig dat ingeschreven is in het buitenland, heeft de LEZ betrekking op mij ?

JA, personenwagens, bestelwagens (<3.5 ton), minibussen en autobussen/autocars die in het buitenland werden ingeschreven dienen te beantwoorden aan de criteria voor toegang tot de LEZ. 

 

 • 1.  Elk voertuig voor bijzonder gebruik van categorie M dat werd ontworpen om als woning te dienen en met in de wooncabine minstens volgende uitrusting: zetels en een tafel, ligplaatsen die met of zonder zetels kunnen worden gemaakt, een kookhoek, opbergruimten. Deze uitrusting moet men kunnen weghalen; de tafel kan evenwel zo worden ontworpen dat ze gemakkelijk aan het oog kan worden onttrokken.
 • 2. SH-voertuigen, namelijk voertuigen van categorie M1 die voor het vervoer over de weg van een of meerdere rolstoelgebruikers werden gebouwd of speciaal aangepast. (www.homologatie.be)
 • 3. Zoals bepaald in het koninklijk besluit van 15 MAART 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.\/