INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Controle

Hoeveel bedraagt de boete?

Het niet-naleven van de toegangscriteria tot de Brusselse lage-emissiezone zal leiden tot een  boete van 350 € . Elke overtreding zal worden bestraft met hetzelfde bedrag.

Evenwel kan pas drie maanden na een eerdere boete een nieuwe boete worden opgelegd. Dit laat toe om de nodige stappen te zetten om van voertuig te veranderen  of nieuwe verplaatsingsgewoonten aan te nemen. Voorbeeld: op 15 oktober 2018 wordt een eerste boete verstuurd. De volgende boete kan dan worden verstuurd vanaf 15 januari 2019.

Gespreid over een jaar kunnen per voertuig maximaal vier boetes worden gegeven.

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de teksten door de Brusselse wetgever, werd voor 2018 voorzien dat de eerste boetes zullen worden verstuurd vanaf oktober 2018 (een overgangsperiode van 9 maanden werd vastgelegd).

Voor 2019 werd voorzien dat de boetes voor de nieuwe voertuigen die betrokken zijn bij het verbod zullen worden verstuurd vanaf april 2019 (een periode van 3 maanden werd vastgelegd).

 

Hoe zal de controle gebeuren?

De nummerplaat van het voertuig wordt gecontroleerd aan de hand van camera's. Een netwerk van ongeveer 200 camera’s zal geleidelijk worden ingevoerd op het hele grondgebied van het Gewest (zowel aan de grens van het Gewest als op het gewestelijk grondgebied).

Tegen januari 2018 zullen ongeveer 90 camera’s geïnstalleerd zijn en het netwerk zal tegen eind 2018 volledig zijn. De camera’s zullen worden gebruikt met naleving van de wetgeving op het gebruik van gegevens en beelden van persoonlijk aard.

Deze camera's zullen zowel de lage-emissiezone als politiedoeleinden worden gebruikt. Ze zullen worden geplaatst in het kader van het project van het platform voor videobescherming van het Brussels Gewest.

Is de registratie verplicht voor voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland?

Alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland  moeten verplicht worden geregistreerd.

Registreren kan vanaf de zomer 2018. De gegevens van het voertuig moeten worden meegedeeld, zoals de nummerplaat, de Euronorm, de brandstof, de datum van de eerste inschrijving, enz.

Indien een voertuig de lage-emissiezone van het Brussels Gewest binnenkomt en zich niet op voorhand heeft geregistreerd, kan een boete van 150 euro worden geïnd  (ook al voldoet het voertuig aan de toegangscriteria van de lage-emissiezone).