INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Lage-emissiezone – Heeft u een waarschuwing gekregen? Geen paniek!

De gewestelijke administratie Brussel Fiscaliteit verstuurt sinds half juli waarschuwingen naar alle  automobilisten die met een voertuig hebben gereden dat niet beantwoordt aan de toegangscriteria voor de lage-emissiezone, een zone waarin ze sinds januari 2018 dus niet meer mogen rijden. Bent u betrokken partij?

Het doel is de betrokken automobilisten rechtstreeks aan te spreken om ze zo goed mogelijk te begeleiden vooraleer boetes worden uitgeschreven.

 

De lage-emissiezone, die permanent (7d/7 – 24u/24) werd ingesteld op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is in januari 2018 in werking getreden. De waarschuwingsbrief wordt verstuurd naar personen die sinds 1 juli met een dieselvoertuig van Euronorm 0 of 1 in de lage-emissiezone rijden.

Het gaat niet om een boetes. Die zullen vanaf oktober 2018 worden verstuurd.

 

Als u een dergelijke waarschuwing heeft ontvangen, is dat omdat we u willen melden dat :

  • uw voertuig niet meer aan de normen voldoet
  • er alternatieven bestaan om u  in het Brussels Gewest te verplaatsen: www.lez.brussels/alternatives
  • er premies bestaan voor diegenen die hun verplaatsingswijze willen veranderen: www.prime-bruxellair.be
  • er vanaf oktober boetes voorzien zijn
  • er voorzien is in afwijkingen voor bepaalde voertuigen en dat de betrokkenen daarvoor gratis een aanvraag kunnen indienen (www.lez.brussels)
  • er vanaf oktober een dagpas kan worden gekocht voor de prijs van 35 euro per dag en per voertuig.  Per voertuig wordt de toegang tot het Gewest maximaal 8 kalenderdagen per jaar toegestaan.

 

Alle informatie over de lage-emissiezone:  www.lez.brussels

Nog vragen? Neem contact met ons op:  +32 (0)2 775 75 75 of info@lez.brussels

 

De invoering van een LEZ is een van de maatregelen van de Brusselse regering om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren.  De luchtverontreiniging is een uitdaging voor de volksgezondheid aangezien  de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) meent dat de vervuilende uitstoot van motoren ieder jaar verantwoordelijk is voor 75.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa.

 

De invoering van de LEZ veronderstelt een samenwerking tussen verschillende administraties en actoren. Het gaat in het bijzonder om: Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG), Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Mobiliteit.