INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Einde overgangsperiode voor nieuwe voertuigen met rijverbod vanaf 1 april

LEZ

Sinds 1 januari 2019 zijn de toegangscriteria voor de Lage Emissiezone uitgebreid tot dieselvoertuigen met de Euro 2-norm en benzinevoertuigen vóór en vanaf Euro 1. Vanaf 1 april zal er voor de voertuigen die in overtreding zijn en nog op het Brussels grondgebied rondrijden een geldboete van € 350 uitgeschreven worden. Leefmilieu Brussel herinnert eraan dat de LEZ wordt toegepast om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren.

De lage emissiezone (LEZ), die op 1 januari 2018 in Brussel werd ingevoerd, bant stapsgewijs de meest verontreinigende voertuigen uit het Gewest, zodat de luchtkwaliteit in Brussel kan verbeteren. Sinds januari 2018 mogen dieselvoertuigen vóór en vanaf Euro 1 niet meer rijden op het grondgebied van het Gewest. Dit verbod werd in januari 2019 uitgebreid naar dieselvoertuigen met de Euro 2-norm en benzinevoertuigen vóór en vanaf Euro 1.

Er werd een overgangsperiode van 3 maanden ingevoerd, zodat de automobilisten op wie de nieuwe criteria van toepassing zijn zich konden aanpassen aan de wet. Tot nu toe kregen de voertuigen die in overtreding waren een verwittiging, waarbij de bestuurders herinnerd werden aan de toegangsvoorwaarden van de Brusselse LEZ.

Sinds 1 januari 2019 werden meer dan 9000 verwittigingen en 133 geldboetes naar automobilisten verstuurd.

Het niet-naleven van de toegangscriteria van de Lage Emissiezone wordt bestraft met een boete van € 350. Een latentieperiode zorgt er wel voor dat hetzelfde voertuig niet meerdere overtredingen kan begaan gedurende een periode van 3 maanden. Deze latentieperiode stelt de automobilisten in staat om van voertuig te veranderen of te kiezen voor meer duurzame verplaatsingen (fiets, step, openbaar vervoer, enz.)