INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Impact van de LEZ

Welke impact zal de LEZ hebben op de luchtkwaliteit?

Door de LEZ in Brussel zal de uitstoot van verontreinigende stoffen die het schadelijkst zijn voor de gezondheid, namelijk stikstofoxiden, fijn stof en dan in het bijzonder black carbon (BC), kunnen dalen. 

Een betere luchtkwaliteit zal iedereen ten goede komen en zal vooral bijdragen tot een betere gezondheid van de Brusselaars.

Waarom zijn er strengere beperkingen voor dieselvoertuigen dan voor benzinewagens?

Qua uitstoot van verontreinigende stoffen, met name van stikstofoxiden en fijn stof, is de impact op onze luchtkwaliteit groter voor dieselvoertuigen dan voor benzinevoertuigen. Daarom werd beslist om voor dieselvoertuigen strengere toegangscriteria vast te leggen.

Welke andere maatregelen onderneemt het Gewest voor het verbeteren van de luchtkwaliteit?

De Brusselse regering pakt alle activiteitensectoren aan die luchtverontreinigende stoffen uitstoten. Daarom keurde ze op 2 juni 2016 het Lucht-, Klimaat- en Energieplan goed.

Naast de invoering van de LEZ voorziet ze bovendien in maatregelen inzake de energie-efficiëntie van het gebouw, in een betere monitoring van de luchtkwaliteit, in energieproductie vanaf hernieuwbare energiebronnen, in maatregelen in de economische sectoren, consumptiewijzen en productgebruik. Meer info vind je hier.