INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

De LEZ

 

Wat betekent LEZ?

LEZ betekent ”Low Emission Zone”, “lage-emissiezone” in het Nederlands. Deze term wordt gebruikt om een stad of een deel van de stad aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In tal van Europese steden is het een van de maatregelen om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren.

Waarom een LEZ in Brussel?

Verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie en verscheidene acties van de Europese Commissie hebben gewezen op de slechte luchtkwaliteit in Brussel en op de impact daarvan op de gezondheid. Luchtverontreiniging verhoogt immers het risico op beroertes, hartziekten, longkanker en acute ademhalingsaandoeningen, met name astma. In België kan men reeds 12.000 vroegtijdige overlijdens toeschrijven aan de slechte luchtkwaliteit. Door de meest vervuilende voertuigen uit het Brussels Gewest te weren verbetert men de luchtkwaliteit voor iedereen. Voor Brusselaars, bezoekers en pendelaars. 

Op welk grondgebied is de LEZ in Brussel van kracht?

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest valt onder de LEZ (m.a.w. alle 19 gemeenten).De Ring (R0) valt niet onder de LEZ, net als enkele toegangswegen tot transitparkings. Drie transitparkings blijven dus toegankelijk:

 

de parking Ceria-Coovi zal toegankelijk zijn vanaf begin 2019 (de werken voor het vergroten van de transitparking om 1350 wagens op te vangen zijn in uitvoering).
de Stalle-parking via de Stallestraat (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking, het Maarschalkdreefje en de Sterstraat (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking);
de parking van Kraainem  via de Wezembeeklaan (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking) en de E. Mounierlaan (enkel tussen de Wezembeeklaan en de in- en uitgangen van de parking).

 

Op termijn zullen sommige wegen die toegang geven tot de toekomstige Esplanade-parking ook uitgesloten worden.

In Neerpede zijn een aantal verbindingswegen tot de Ring eveneens uitgesloten:

  • de Bergensesteenweg (enkel tussen de gewestgrens en de op- en afritten van de Ring);
  • de Henri Simonetlaan;
  • de rotonde Henri Simonet;
  • de Joseph Wybranlaan (enkel tussen de rotonde Henri Simonet en de gewestgrens);
  • de Lenniksebaan (enkel tussen de gewestgrens en de rotonde Henri Simonet).

 

Wanneer komt de LEZ er?

De LEZ is ingevoerd sinds 1/1/2018. De LEZ is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing. Een overgangsperiode – waarin enkel waarschuwingen zullen worden gegeven – is voorzien om burgers en bezoekers/pendelaars de kans te geven zich aan de nieuwe maatregel aan te passen. Vervolgens zal het niet naleven van de toegangscriteria tot een geldboete leiden.

De overgangsperiode zal 9 maanden duren. Het is dus pas vanaf oktober 2018 dat het niet-naleven van de toegangscriteria zal aanleiding geven tot een boete.

In 2018, het eerste jaar van toepassing, zijn alleen de oudste dieselauto's betrokken (zie tabel): de criteria evolueren na verloop van tijd om uiteindelijk op steeds meer voertuigen betrekking te hebben.

De overgangsperiode voor de jaren 2019 en 2020 zal telkens 3 maanden bedragen. Deze overgangsperiode heeft enkel betrekking op de voertuigen die geviseerd zijn door de criteria.

Hoe kan je de LEZ herkennen?

Elke toegang tot de LEZ wordt herkenbaar gemaakt door middel van signalisatieborden, zoals hieronder weergegeven. Op die manier worden bijna 300 borden geïnstalleerd op de gewestgrenzen. Deze borden geven aan dat u de lage emissiezone betreedt of verlaat. Zodra u de LEZ betreedt, moet u de toegangscriteria hiervan respecteren.

De controle van de toegangscriteria wordt verzekerd door camera’s die geïnstalleerd zijn voorbij de signalisatieborden, dit zowel in de rand van de zone als op het volledige gewestelijke grondgebied. Het niet-respecteren van de toegangscriteria van de LEZ houdt een overtreding in. In dat geval loopt u het risico een boete te ontvangen.