INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 (ma-vri: 9u-12u30/13u30-17u) - info@lez.brussels

Andere vragen

Impact van de LEZ

Welke impact zal de LEZ hebben op de luchtkwaliteit?

Door de LEZ in Brussel zal de uitstoot van verontreinigende stoffen die het schadelijkst zijn voor de gezondheid, namelijk stikstofoxiden, fijn stof en dan in het bijzonder black carbon (BC), kunnen dalen. 

Een betere luchtkwaliteit zal iedereen ten goede komen en zal vooral bijdragen tot een betere gezondheid van de Brusselaars.

Waarom zijn er strengere beperkingen voor dieselvoertuigen dan voor benzinewagens?

Qua uitstoot van verontreinigende stoffen, met name van stikstofoxiden en fijn stof, is de impact op onze luchtkwaliteit groter voor dieselvoertuigen dan voor benzinevoertuigen. Daarom werd beslist om voor dieselvoertuigen strengere toegangscriteria vast te leggen.

Welke andere maatregelen onderneemt het Gewest voor het verbeteren van de luchtkwaliteit?

De Brusselse regering pakt alle activiteitensectoren aan die luchtverontreinigende stoffen uitstoten. Daarom keurde ze op 2 juni 2016 het Lucht-, Klimaat- en Energieplan goed.

Naast de invoering van de LEZ voorziet ze bovendien in maatregelen inzake de energie-efficiëntie van het gebouw, in een betere monitoring van de luchtkwaliteit, in energieproductie vanaf hernieuwbare energiebronnen, in maatregelen in de economische sectoren, consumptiewijzen en productgebruik. Meer info vind je hier.

Andere lage-emissiezones?

Zullen andere steden in België ook een LEZ instellen?

“Ja: in Antwerpen werd op 1 februari 2017 een lage-emissiezone ingevoerd. Ook Mechelen en Gent willen een LEZ invoeren vanaf 2020.

Opgelet! De toelatingsvoorwaarden in Vlaanderen lopen wel niet volledig gelijk met de Brusselse. Meer informatie over de verschillende lage-emissiezones in Vlaanderen vindt u op de website van LNE.

Bestaan er lage-emissiezones in andere landen?

Ja: tal van Europese landen hebben in hun grote steden een LEZ ingesteld. In de meeste grote Duitse steden treft men er aan.  Er zijn er ook in Nederland en in Italië. Londen heeft een LEZ en Parijs werkt sinds kort met vignetten.

Meer informatie over de lage-emissiezones in Europa vind je hier:

http://nl.urbanaccessregulations.eu/userhome/map

Info

Om te beschikken over de wettelijke basis betreffende de implementatie van de lage emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan u hierbij volgende teksten vinden :

  • De ordonnantie van 7 december 2017 tot wijzinging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing ( “BWLKE” genoemd) met als doel de effectieve invoering van één of meerdere lage emissiezones op het grondgebied van het Brussels Gewest mogelijk te maken (gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 14/12/2017).

  • Het besluit van 25 januari 2018 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage emissiezone (gepubliceerd in het Belgish staatsblad op 02/02/2018).

De invoering van de LEZ is een project dat de samenwerking van verscheidene overheidsdiensten en actoren vergt, met name: Leefmilieu Brussel, Mobiel Brussel, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG),Brussel Preventie en Veiligheid  en Brussel Fiscaliteit.

Dienst Info-Leefmilieu:

Tel.: +32 (0)2 / 775.75.75 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u)

E-mail: info@lez.brussels