INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 - info@lez.brussels

De LEZ

 

Wat betekent LEZ ?

LEZ betekent ”Low Emission Zone”, “lage-emissiezone” in het Nederlands. Deze term wordt gebruikt om een stad of een deel van de stad aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In tal van Europese steden is het een van de maatregelen om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren.

Waarom een LEZ in Brussel ?

Verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie en verscheidene acties van de Europese Commissie hebben gewezen op de slechte luchtkwaliteit in Brussel en op de impact daarvan op de gezondheid. Luchtverontreiniging verhoogt immers het risico op beroertes, hartziekten, longkanker en acute ademhalingsaandoeningen, met name astma. In België kan men reeds 12.000 vroegtijdige overlijdens toeschrijven aan de slechte luchtkwaliteit. Door de meest vervuilende voertuigen uit het Brussels Gewest te weren verbetert men de luchtkwaliteit voor iedereen. Voor Brusselaars, bezoekers en pendelaars. 

Op welk grondgebied is de LEZ in Brussel van kracht ?

Het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest valt onder de LEZ (m.a.w. alle 19 gemeenten).De Ring (R0) valt niet onder de LEZ, net als enkele toegangswegen tot transitparkings. Drie transitparkings blijven dus toegankelijk:

  • de Ceria-Coovi-parking via de Josse Leemanslaan en de Lenniksebaan (van de gewestgrens tot aan het kruispunt met de Josse Leemanslaan, en de Josse Leemanslaan zelf);
  • de Stalle-parking via de Stallestraat (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking, het Maarschalkdreefje en de Sterstraat (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking);
  • de parking van Kraainem via de Wezembeeklaan (enkel tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking) en de E. Mounierlaan (enkel tussen de Wezembeeklaan en de in- en uitgangen van de parking).

Op termijn zullen sommige wegen die toegang geven tot de toekomstige Esplanade-parking ook uitgesloten worden.

In Neerpede zijn een aantal verbindingswegen tot de Ring eveneens uitgesloten:

  • de Bergensesteenweg (enkel tussen de gewestgrens en de op- en afritten van de Ring);
  • de Henri Simonetlaan;
  • de rotonde Henri Simonet;
  • de Joseph Wybranlaan (enkel tussen de rotonde Henri Simonet en de gewestgrens);
  • de Lenniksebaan (enkel tussen de gewestgrens en de rotonde Henri Simonet).

 

Wanneer komt de LEZ er ?

De LEZ wordt ingevoerd vanaf 1/1/2018. Een overgangsperiode – waarin enkel waarschuwingen zullen worden gegeven – is voorzien om de burgers de kans te geven zich aan de nieuwe maatregel aan te passen. Vervolgens zal het niet naleven van de toegangscriteria tot een administratieve geldboete leiden (zie controle).

De LEZ is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag, van toepassing.

In 2018, het eerste jaar van toepassing, zijn alleen de oudste dieselauto's betrokken (zie tabel): de criteria evolueren na verloop van tijd om uiteindelijk op steeds meer voertuigen betrekking te hebben.