INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 - lez@leefmilieu.brussels

De LEZ

 

Wat betekent LEZ ?

LEZ betekent ”Low Emission Zone”, “lage-emissiezone” in het Nederlands. Deze term wordt gebruikt om een stad of een deel van de stad aan te duiden waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden. In tal van Europese steden is het een van de maatregelen om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren.

Waarom een LEZ in Brussel ?

Verschillende studies van de Wereldgezondheidsorganisatie en verscheidene acties van de Europese Commissie hebben gewezen op de slechte luchtkwaliteit in Brussel en op de impact daarvan op de gezondheid. Luchtverontreiniging verhoogt immers het risico op beroertes, hartziekten, longkanker en acute ademhalingsaandoeningen, met name astma. In België kan men reeds 12.000 vroegtijdige overlijdens toeschrijven aan de slechte luchtkwaliteit. Door de meest vervuilende voertuigen uit het Brussels Gewest te weren verbetert men de luchtkwaliteit voor iedereen. Voor Brusselaars, bezoekers en pendelaars. 

Op welk grondgebied wordt de LEZ in Brussel ingevoerd ?

Het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is betrokken bij de LEZ (de 19 gemeenten). De LEZ is niet van toepassing op de Ring. 

Wanneer komt de LEZ er ?

De LEZ zal vanaf 01/01/2018 operationeel zijn. Ze zal op alle dagen van de week, 24u/24u van toepassing zijn. Het eerste jaar komen enkel de oudste dieselvoertuigen in aanmerking (Zie tabel) : de criteria zullen mettertijd veranderen zodat steeds meer voertuigen in aanmerking komen.