INFORMATIE : +32 (0)2 775 75 75 - lez@leefmilieu.brussels

Andere vragen

Impact van de LEZ

Welke invloed zal de LEZ op de luchtkwaliteit uitoefenen?

Door de LEZ in Brussel zal de uitstoot van verontreinigende stoffen die het schadelijkst zijn voor de gezondheid, namelijk stikstofoxiden, fijne deeltjes en dan in het bijzonder black carbon (BC), kunnen dalen. 

Een betere luchtkwaliteit zal iedereen ten goede komen en zal vooral bijdragen tot een betere gezondheid van de Brusselaars.

Waarom zijn er strengere restricties voor dieselvoertuigen dan voor benzinewagens?

Qua uitstoot van verontreinigende stoffen, met name van stikstofoxiden en fijne deeltjes, is de impact op onze luchtkwaliteit groter voor dieselvoertuigen dan voor benzinevoertuigen. Daarom werd besloten voor dieselvoertuigen strengere toegangscriteria vast te leggen.

Waarom pakt u het vervoer aan en niet de andere bronnen van uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals verwarming?

De Brusselse Regering pakt alle activiteitensectoren aan die luchtverontreinigende stoffen uitstoten. Daarom keurde ze op 2 juni 2016 het Lucht-, Klimaat- en Energieplan goed.

Naast de invoering van de LEZ voorziet ze bovendien in maatregelen inzake de energie-efficiëntie van het gebouw, in een betere monitoring van de luchtkwaliteit, in energieproductie vanaf hernieuwbare energiebronnen, in maatregelen in de economische sectoren, consumptiewijzen en productgebruik.

Nog een andere LEZ?

Zullen andere steden in België ook een LEZ instellen?

“Ja: in Antwerpen werd een lage emissiezone ingevoerd op 1/02/2017. Mechelen wilt eveneens in 2018 een LEZ invoeren en Gent vanaf 2020.

De toelatingsvoorwaarden in Vlaanderen lopen wel niet volledig gelijk met de Brusselse, aangezien het om een gewestelijke regelgeving gaat. Meer informatie over de verschillende lage-emissiezones in Vlaanderen vindt u op de website van LNE.

LEZ in andere landen?

Ja: tal van Europese landen hebben in hun grote steden een LEZ ingesteld. In de meeste grote Duitse steden treft men er aan.  Er zijn er ook in Nederland en in Italië. Londen heeft een LEZ en Parijs is er ook een aan het invoeren.

Alle informatie over de LEZ in Europa is beschikbaar op: http://nl.urbanaccessregulations.eu/userhome/map

Info

De invoering van de LEZ is een project dat de samenwerking van verscheidene overheidsdiensten en actoren vergt, met name: Leefmilieu Brussel, Mobiel Brussel, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG),Brussel Preventie en Veiligheid  en Brussel Fiscaliteit.

Dienst Info-Leefmilieu:

Tel.: +32 (0)2 / 775.75.75

Mail: lez@leefmilieu.brussels

Website: www.lez.brussels